เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น Super Low เตี้ยสุดๆ 21 ซม. NT1126

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ 4 ฟังก์ชั่น รุ่น Super Low เตี้ยสุด 21 ซม. รหัสสินค้า NT1126 โครงเตียงเป็นเหล็กพ่นสี พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่นเจาะรูระบายอากาศ ปรับเตียงได้เตี้ยสุด 21 ซม. สูงสุด 60 ซม.(ขนาดวัดโดยไม่รวมที่นอน) ปรับศรีษะในท่านั่งได้ 0-80 องศา  ปรับขาในท่างอขาได้ 0 -40 องศา ขนาดของพื้นเตียง กว้างประมาณ 83 ซม. ยาว ประมาณ 192 ซม. ขนาดโดยรวมของเตียง กว้างประมาณ 99 ซม. ยาวประมาณ 212 ซม. ล้อเตียงมีขนาด 4 นิ้ว ล็อคล้อได้ ทั้ง 4 ล้อ รีโมทคอนโทรลมีสาย ปรับได้ 4 ฟังก์ชั่น มีรูเสียบเสาน้ำเกลือ  […]