โปรโมชั่น!!ขายเตียงผู้ป่วยราคาถูก มีของแถมดี ส่งทั่วประเทศ

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้